2 September 2012

Rangkuman Bayan Maulana Muhammad Saad


Tuan-tuan yang mulia,

Ilmu dan amal yang tidak ada tanpa perantaraan dakwah. Adat dan ilmu yang diperolehi secara adat akan menjadi perantaraan untuk mencari duit. Ilmu ada dua(jenis) yaitu ilmu di lidah dan ilmu di hati. Ilmu di lidah hanya maklumat saja dan tidak cukup. Duduk dalam bayan untuk dapat maklumat, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Ilmu adalah sebagaimana dikatakan oleh Nabi Khidir as kepada Nabi Musa as ” Carilah olehmu ilmu yang dapat kamu amalkan”. Ilmu ialah apa yang diperintahkan Allah atas kehendakNya ke atas kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam majelis bayan kita perlu dengar dengan penuh kesungguhan agar menambah yakin kepada Allah Ta’ala dan dengan niat untuk diamalkan atau islah diri serta agar dapat kekuatan guna menyampaikannya kepada orang lain.

Dakwah ialah untuk diri kita, dengan ini kita akan istiqamah.Pintu taobat sentiasa terbuka, kita dakwah orang lain untuk diri kita.Keistimewaan dakwah adalah ia akan membina yakin ( ilallah) orang yang memberi dakwah.Memberi amaran kepada orang lain, orang itu tidak akan dapat manfaat tetapi orang yang memberi dakwah akan mendapat kesan.Orang yang istiqamah (dalam usaha) akan maju dalam membuat usaha. Mereka yang membuat usaha agama dengan tidak faham, akan mendatangkan musibah dan mereka yang membuat usaha agama kerana dunia juga akan mendapat musibah.

Maulana Ilyas rah.a berkata terdapat dua golongan orang yang membuat usaha usaha tabligh(Yaitu ) :

1)Mereka yang keluar di jalan Allah untuk menyelesaikan masalah hutang /sakit /kesusahan.Orang yang seperti ini tidak akan istiqamah (dalam usaha).

2)Mereka yang keluar di jalan Allah (kerana menganggap)itu adalah perintah Allah Ta’ala.Orang seperti ini akan istiqamah dalam membuat kerja dan akan mendapat tarbiyyah dan maju (dalam usaha).

Jalan semua anbiya alaihimussholatu wassalam ialah dakwah. Setiap nabi permulaan usahanya ialah dakwah kalimah tayyibah. Dalam dakwah nabi saw, ada dua golongan( yang menjadi medan) Yaitu orang yang telah sedia menerima Islam dan golongan yang masih belum menerima Islam. Hari ini salah faham di kalangan ummat, dakwah iman bukan untuk orang yang telah beriman. Dakwah iman sebenarnya ialah untuk orang-orang yang telah beriman.Ini adalah sepertimana difirmankan Allah ” Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu” Manakala untuk orang yang masih tidak beriman Allah telah berfirman (mafhumnya)” Berimanlah kamu sebagaimana sahabat beriman “. Nabi saw berkata sahabat adalah seperti bintang-bintang di langit, borangsiapa yang mengikut salah satu daripada mereka pasti akan berjaya.Hari ini dakwah iman di kalangan orang-orang islam telah keluar di kalangan orang-orang Islam.

Dengan dakwah akan wujud iman, dengan iman akan datangnya ihtisab (yakin yang betul dengan janji-janji Allah), dengan ihtisab akan menyebabkan seseorang itu dapat beramal. apabila iman lemah, ihtisab akan menjadi lemah dan amal akan menyebabkan tumbuhnya riak.Para sahabat ra.hum berkata kami dididik Iman terlebih dahulu baru dididik al Quran. Para sahabat rahum dididik Al-Qur’an untuk memasukkan perintah-perintah Allah ke dalam kehidupan mereka. Hari ini ummat membaca Al-Qur’an untuk al-faz. (satu ketika) Dalam majelis nabi saw., ada seorang sahabat ra telah mengumpat. Nabi saw bersabda kepadanya ” Kamu tidak beriman dengan al Quran”. Sahabat ra itu berkata, Sesungguhnya saya beriman dengan Al-Qur’an ya Nabiyyullah. Nabi saw memberitahunya, orang yang beriman dengan Al-Qur’an akan menjauhkan dirinya daripada larangan Al-Qur’an.

Rasulullah saw yang mulia pernah bersabda (mafhumnya), perbaharuilah iman kamu dengan memperbanyakkan dakwah kalimah Ilallah dan bukan hanya dengan zikir kalimah itu saja.Untuk yakin pada diri kita dan untuk dapat ikhlas dalam kalimah iman, kita perlu buat dua kerja Yaitu :

1) Berbicara nama dan dzat Kebesaran Allah
2) Berbicara nizam Allah yang ghaib

Dakwah kita perlu menafikan benda yang tidak nampak dan dakwah ghairullah. Tanpa kita keluarkan yakin kepada ciptaan Allah barulah kita akan dapat yakin qudratullah. Maulana Yusuf rah.a berkata, asbab-asbab dijadikan Allah supaya manusia dapat mengenal Allah Ta’ala. Allah jadikan langit dan bumi, binatang dan seluruh ciptaan Allah untuk manusia ini kenal (kekuasaan) Allah. Di samping itu, Allah Ta’ala telah hantar para nabi alaihimussholatu wassalam di kalangan ummat untuk memperkenalkan ummat kepada Allah Ta’ala. Seterusnya dalam menguruskan nizamNya, nizam ini akan diubah-ubah supaya tawajjuh manusia dalam semua keadaan hanya pada Allah.

Tanpa dakwah kehidupan orang-orang Islam dengan orang bukan Islam (menjadi) sama saja, malahan kehidupan orang-orang Islam akan bersatu dengan kehidupan orang-orang bukan Islam. Orang yang membuat dakwah akan mendapat nusrah Allah terus menerus. Qudrat Allah akan membantu orang-orang yang beriman supaya iman yakin mereka tidak rosak. Jika sangkaan orang itu kepada Allah lemah, bantuan Allah tidak akan bersama-sama dengannya. 

Abu Darda ra berdoa dengan penuh yakin kepada (janji) Allah dan apabila kebakaran berlaku, rumahnya tidak terbakar.Untuk mendapat bantuan Allah terus daripada qudratNya, kita perlu bersangka baik kepada Allah kerana Allah bertindak atas sangkaan manusia.

Selanjutnya dalam beribadah kita perlu ada sifat taat. Ibadah dan taat berjalan seiring dan tidak boleh dipisahkan. Abi bin Hatim ra dahulunya adalah seorang Nasrani dan kemudiannya telah memeluk Islam. Beliau ra telah bertanya kepada Rasulullah saw., mengapa terdapat firman Allah dalam Al-Qur’an yang mengatakan mereka telah menjadikan para paderi mereka sebagai rob mereka. Rasulullah saw., bersabda mafhumnya;" kamu dikatakan beribadah kepada para paderi kamu kerana apabila mereka mengeluarkan sesuatu hukum( menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal) maka kamu ikut, itulah sebabnya kamu dikatakan menjadikan para paderi sebagai Tuhan kamu."

Usaha tabligh biasanya mengadakan majelis-majelis iman yaitu berbicara ke-Esaan Allah (wahdaniyyah). Dengan banyak Berbicara tentang wahdaniyyah, kita akan putus daripada (yakin dan harap kepada) ghairullah. melalui dakwah kita akan dapat ma’rifat daripada qudrat Allah. Ibnu Mas’ud ra ingin memberi tanah kepada seorang sahabah ra, tetapi ia berkata ia tidak memerlukannya. Kata Ibnu Mas’ud ra, kalau begitu ambillah tanah itu untuk bekalan anak-anak kamu. Sahabah ra ini telah menjawab, ini juga tidak perlu sebab ia telah mengdididik anak-anaknya ( istiqamah)membaca surah al Waqi’ah.
Mengambil obat ketika sakit adalah sunnah nabi saw, tetapi sebelum makan obat hendaklah kita memberi sadaqah, kerana sadaqah itu menjauhkan kita daripada bala musibah. hari ini orang-orang mengambil insuran untuk melindungi masa depannya. Nabi saw ada bersabda mafhumnya, borangsiapa yang yakin selain daripada Allah, Allah akan menyerahkannya kepada apa yang diyakininya. Asbab yang ada kita gunakan kerana ini adalah perintah Allah tetapi janganlah kita gunakannya dengan yakin (bahwa ia boleh memberi mudharat atau manfaat). Dengan amal akan datang bantuan Allah Ta’ala. Orang Islam hari ini berniaga tetapi hutangnya lebih banyak daripada barang-barang dalam kedainya.Qudrat Allah hanya ada pada zat Allah yang Maha Besar. Maulana Yusuf rah.a berkata, 'apabila kita tidak yakin dengan amal, maka kita akan bertindak dengan perkara yang haram.' Oleh itu, dalam asbabnya tidak ada barakah kerana asas asbabnya adalah daripada sumber yang haram. dan doa orang yang seperti ini tidak akan diterima Allah. (Berlakunya perkara) haram dalam asbab kerana kita yakin dengan asbab, kita tidak yakin dengan amal. Allah mengadakan asbab untuk menguji iman manusia.

Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa untuk menunaikan keperluan manusia tanpa asbab kerana Allah Ta’ala Maha Berkuasa atas segalaNya.Orang-orang yang beriman akan diuji oleh Allah Ta’ala sebagaimana orang-orang yang terdahulu kerana Allah hendak mendengar(melihat) siapa yang benar siapa yang dusta. Allah perintahkan manusia gunakan asbab (adalah) untuk ujian (atas iman). Untuk mendapat (manfaat) daripada qudrat Allah, hanyalah melalui perantaraan amal, bukan asbab. 

Untuk orang-orang yang beriman, perintah-perintah Allah adalah amal untuk mendapat manfaat daripada zat Allah. Kita jangan berpuas hati dengan asbab kerana segala asbab Allah jadikan untuk kepuasan orang-orang kafir. Kita akan berjaya dalam pertentangan dengan orang-orang kafir dengan adanya perantaraan amal. Qudrat Allah akan bersama-sama amal. Allah telah mengingatkan nabi saw., janganlah kamu susah hati dengan apa yang diperolehi oleh orang-orang kafir. Janganlah bimbang walaupun mereka berkumpul beramai2, dan janganlah kamu takut kerana sebenarnya hati2 mereka itu berpecah.Dalam membuat amal, kita perlu ada sifat sabar kerana Allah telah memerintahkan kita untuk bersabar, solah dan doa. Keburukan amal tidak boleh diselesaikan dengan ibadah semata2.

Apakah itu sabar ? 

Yaitu menunaikan perintah-perintah Allah bertentangan dengan keadaan dan kehendak nafsu kita. Amal puasa itu sebenarnya melakukan perkara yang bertentangan dengan nafsu. Ganjaran untuk sabar adalah syurga. Allah beri kita keinginan untuk tidur dan dalam tidur Allah letakkan perintah (atau amal) bangun malam (tahajjud). Nabi Musa as telah tanya Allah Ta’ala, adakah Ia tidak tidur? Allah telah perintahkan Musa as pegang dua biji gelas, ternyata ia tertidur dan gelasnya jatuh pecah. Allah berfirman kepada Musa as, jika Allah Ta’ala tidur nescaya apa yang ada seisi dunia ini akan hancur.

Aishah r.ha mencari waktu panas yang terik untuk berpuasa dan ia bermimpi dapat minum air daripada telaga kautsar. Setelah itu ia tidak lagi merasa dahaga sampai berbuka. Hari ini, orang-orang Islam dianiaya dan kita perlu sabar yaitu sabar dengan taqwa. Bersabar tanpa taqwa itulah dinamakan pengecut. Orang-orang musyrikin yang tidak yakin dengan Allah Ta’ala, berkata orang-orang Islam akan sentiasa memenangi semua peperangan kerana yakin dalam amal soleh yaitu perintah-perintah Allah yang mana menyukakan Allah. Doa tidak akan diterima jika tiada taqwa. Aush bin Malik ra telah ditangkap oleh musyrikin Quraish dan telah diikat dengan kulit yang sangat susah untuk dilepas. Nabi saw meberitahu kepadanya, bacalah ‘lahawlawala quwwata illa billahi ‘ dan (setelah membacanya) tali-tali yang mengikatnya dengan mudah terputus. Di luar kurungan ada seekor unta, ia telah menunggangnya, dan di hadapannya ada berpuluh2 ekor unta milik musuh. Ia menunjuk tangannya kepada unta-unta itu dan unta-unta itu mengikutinya sampai ke rumah.

Dalam hadith nabi saw. (mafhumnya), barangsiapa yang banyak membaca 'lahawla wala quwwata illa billahi', Allah Ta’ala akan menutup 99 musibah dan yang paling kecil ialah kebimbangan.Ramai orang yang bersolah tetapi imannya tidak betul kerana ia tidak yakin dengan amal solah boleh selesaikan masalah-masalah sebaliknya ia lebih yakin dengan perkara yang tidak ada janji-janji Allah Ta’ala. Mereka berjumpa ahli-ahli nujum(atau sihir) untuk menyelesaikan masalah-masalah. Syaitan laknatullah pun mendidik Muaz ra, jika seseorang membaca ayatul Kursi tiga kali, syaitan tidak akan masuk ke rumahnya. Muaz ra lalu bertanya kepada nabi saw mengenai orang yang memberitahukan fadhilah ayatul kursi itu. Nabi saw bersabda (mafhumnya) itulah syaitan kerana syaitan juga yakin dengan perintah-perintah Allah tetapi tidak mau mengamalkan perintah-perintah Allah. Ada orang yang berjumpa saya untuk minta penangkal sakit, setelah saya tanya balik apakah kamu tidak sholat.

Abdullah bin Mas’ud ra telah sakit mata dan ada seorang wanita yahudi memakai penangkal sakit dan sakit matanya hilang. Kata beliau, jangan masukkan amalan syirik dalam diri saya. Orang yang sakit mata, syaitan telah letakkan tangannya pada orang itu dan Abdullah Mas’ud telah dididik doa yang ditunjukkan oleh nabi saw. Kejayaan kita adalah dengan menunaikan perintah-perintah Allah dalam setiap keadaan (dan masa). Allah Ta’ala mewujudkan hajat supaya kita menunaikan perintah Allah dalam semua keadaan.

Allah perintahkan kita mengamalkan keseluruhan agamanya dengan yakin. Tanpa iman, seseorang itu tidak dapat mengamalkan agama dengan istiqamah. Ummat Islam hari ini mengamalkan agama mengikut suasana. Sholat lima waktu berat baginya tetapi ia sanggup untuk tidak tidur sepanjang malam supaya hajatnya tertunaikan. (Maksud) agama bukan hanya untuk barakah. Orang akan keluar ke jalan Allah bila masalahnya selesai. Orang seperti ini tidak akan istiqamah keluar di jalan Allah. Maksud kita mengamalkan agama adalah untuk membina iman yakin yang betul pada zat dan kebesaran serta kekuasaan Allah dalam diri kita. Siapa yang hendakkan dunia, Allah Ta’ala akan beri dunia pada mereka tetapi bagi mereka tidak ada apa-apa bahagian pun dalam kehidupan akhirat nanti. Oleh itu kita perlu bergerak untuk hidupkan agama di kalangan ummat. Kita perlu usahakan setiap orang Islam datang kepada kerja kenabian/kerjanya para nabi.

Dakwah adalah untuk islah diri sendiri. Apabila kita dakwah amal ma’ruf, maka Allah Ta’ala akan memberi kekuatan untuk beramal ma’ruf. Ummat ini telah tinggalkan kerja amar ma’ruf nahi munkar kerana menganggap dakwah adalah untuk orang lain. Syaitan telah wujudkan was-was dalam hati orang-orang Islam yang berdosa. Kamu sendiri tidak melakukan amal soleh, mengapa kamu dakwahkan orang kepada kebajikan sedangkan kamu sendiri tidak beramal dengannya. (Orang ini akan bertanya-tanya) Adakah saya perlu dakwah sedangkan saya tidak beramal. Seseorang itu perlu mendakwahkan amal soleh walaupun ia belum beramal dengan sesuatu perkara.

*) Dipetik dari isi bayan Masturah di Malaysia yang disampaikan oleh: Maulana Muhammad Saad Kandahlawi)