14 Mei 2013

KABAR BAIK BUAT YANG SEKAUM DENGAN IBUKU


WANITA YANG DIRINDUKAN SURGA..
BERJUANGLAH !

Setiap orang, baik laki-laki maupun wanita, pasti sangat mendambakan surga. Cita-cita tertinggi dari setiap kita yang selalu tertanam dalam hati adalah masuk ke dalam surga-Nya, itulah refleksi untaian doa yang selalu disenandungkan disetiap kesempatan, dan inilah doa sebaik-baiknya bagi seorang Muslim.
“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan (hasanah) di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS Al-Baqarah [2]: 201).

Tentang kenikmatan surga Rasulullah SAW pernah menggambarkan melalui sabdanya;
“Mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan tidak pernah terlintas di relung hati manusia.” (HR Bukhari dan Muslim).

Pertanyaannya, sifat-sifat wanita yang bagaimanakah yang dirindukan oleh surga itu?

Pertama, wanita yang taat menjalankan agama. Seorang wanita yang taat berpegang teguh dengan agama Allah SWT meskipun ia hidup di bawah seorang suami yang kafir.
“Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: “Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.” (QS At-Tahrim [66]: 11).

Kedua, wanita yang berhias dengan amal shalih.
“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS Al-Ahzab [33]: 35).

Ketiga, wanita yang baik dalam mendidik anak perempuan.
“Barangsiapa yang diuji dengan anak-anak perempuan dengan sesuatu, kemudian dia tetap berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut bisa menjadi penghalang baginya dari api neraka.” (HR Bukhari dan Muslim).

Keempat, wanita yang shalat lima waktu, puasa Ramadhan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya.
“Apabila wanita shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, dia menjaga kemaluannya, menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, ‘Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.” (HR Ahmad).

Kelima, wanita yang amar ma’ruf nahi mungkar.
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah [9]: 71).

Wallahu a’lam